donderdag 31 augustus 2006

Terug naar school!

Ideale avond om een actie die we een tijdje geleden hebben gevoerd terug op te halen. Ideaal ook om ernaar te verwijzen, want het heeft toen duidelijk iets teweeg gebracht. Het besef dat onderwijs, zeker basisonderwijs en liefst ook secundair eigenlijk gratis zou moeten zijn. Vandaag begint het erop te lijken dat de politiek ook in deze richting evolueert. Laten we hopen, verder strijden en misschien wordt dit o zo belangrijke punt, dat iedereen ten goede komt, in de komende jaren bereikt.

Animo wil gratis onderwijs (Het Nieuwsblad - Het Volk, 29-01-2004)

Op diverse plaatsen in Vlaanderen voert Animo (jong-links) actie voor kosteloos onderwijs. ,,Wij kiezen lukraak enkele scholen uit waar wij kaartjes aan de ouders uitdelen'', vertelde Evelien Dejaegere woensdagochtend aan de school De Berk in het centrum van Deerlijk.
Animo pleit voor kosteloos onderwijs tot het einde van de leerplicht. ,,In de grondwet staat dat ook zo ingeschreven maar in de praktijk is het anders. Vooral in de middelbare scholen lopen de rekeningen hoog op.'' Aan de school in de Sint-Amandusstraat is directeur Eddy Ameye een van de eersten om de petitie in te vullen. ,,Wij houden de kosten zo laag mogelijk. In afspraak met het oudercomité wordt de eerste turnkledij zelfs gratis gegeven. De initiatieven die de scholen van het centrum nemen, worden zorgvuldig gepland en vanuit het oudercomité is er een financiële inbreng.''
Animo pleit zelfs voor gratis onderwijs voor alle 18-plussers die hun diploma van het middelbaar nog niet op zak hebben. Evelien: ,,Wij stellen voor dat het budget voor onderwijs opgetrokken wordt. Wij vragen met aandrang aan minister Vanderpoorten om maatregelen te nemen. Het is bedroevend dat sommige kinderen een deel van het schoolleven moeten missen omdat de ouders niet kunnen betalen. Vooral in het middelbaar is dit het geval met uitstappen en reizen.''
De voorzitters van het oudercomité, Dirk Hanssens en Philip Ghekiere, krijgen ook een kaartje. ,,Wij hebben via het oudercomité een goede inbreng in de scholen. Wij sponsoren waar wij kunnen en helpen ook materieel waar mogelijk. Wij denken dat deze algemene actie vooral voor middelbare scholen geldt. Als alles kosteloos moet, zal er veel meer overheidsbudget naar de scholen moeten komen.''
Op het petitiekaartje kunnen de ouders een eigen schoolrekening maken van diverse uitgaven waardoor het leerplichtonderwijs niet helemaal kosteloos is. De kaartjes worden in verschillende locaties van het Vlaamse land ingezameld en aan de minister bezorgd. Aan de ouders wordt gevraagd ook te ondertekenen dat zij niet gelukkig zijn met het feit dat sommige scholen de kosten bewust optrekken om een elitair publiek te kunnen selecteren.

dinsdag 29 augustus 2006

Talen

Ja, zoals zovelen benijdde ik de mensen die er super goed in waren. Ik heb nooit een aanleg voor talen gehad. Niet dat ik het niet graag deed, maar de punten wilden absoluut niet mee. Talen en Evelien het marcheerde gewoon niet. Vorig jaar toen ik begon te werken, was er geen andere keuze meer. Na twee weken kreeg ik een taalbad in Amerika. Twee weken amper iets anders dan Engels en ondertussen heb ik er geen grote problemen meer mee. Natuurlijk zijn de spelling en grammatica soms niet van een bovenstebest niveau, maar iedereen verstaat me en das het belangrijkste. Nu ik eenmaal gemerkt had dat het met Engels wel kon, begon het Frans te kriebelen. (Al heeft mijn werkomgeving er ook wel iets mee te maken). In alle geval de laatste maanden ben ik erop gebeten om het Frans eindelijk wat beter onder de knie te krijgen. Om de basis iets meer op te frissen, om een degelijke conversatie te kunnen voeren, met net dat ietsje meer zelfvertrouwen dat ik momenteel mis. In alle geval, dit ganse betoog om te melden dat ik me heb ingeschreven voor Franse lessen en dus hoop dat binnen een jaartje de vele jaren schoolfrans een beetje zijn opgefrist.

zaterdag 26 augustus 2006

Regen ...

Regen, regen, regen, ... Vandaag hebben de meesten onder ons aan de lijve ondervonden wat dit betekent. Voor de een was het een confrontatie met wateroverlast en de nare gevolgen ervan, voor de ander was het heel goed opletten op de weg en voor velen was het ook zien op tv en horen op de radio hoe erg het er hier en daar aantoe ging. Vandaag was ik een van die mensen die uren in de wagen in plensbuien, met centimeters water op het wegdek heb doorgebracht. Zelf wanneer je moe ben word je onmiddelijk wakker enkel en alleen door de vereiste concentratie. Toen ik deze avond de beelden zag in het nieuws, moest ik er weer aan denken dat wijzelf ook die situatie hebben gekend toen we hier nog niet zolang woonden. Onze woning bleek gebouwd op waterzieke gronden en op de koop toe onder het straatniveau neergezet te zijn. Jaren heeft het aangesleept, maar momenteel kunnen wij niet meer klagen en blijft ook ons huisje "met de voetjes op het droge". Dagen als vandaag kunnen enkel en alleen ons pleidooi versterken om verkavelingen op waterzieke gronden niet toe te laten. Waterzieke gronden, bouwen op laaggelegen weiden die enkele maanden per jaar zo goed als onder water staan, het is niemand vreemd dat dergelijke verkavelingen vaak samengaan met het creeren van wateroverlast op desbetreffende verkaveling, maar ook daarrond kan het water niet meer weg en kunnen hopen problemen ontstaan. Niemand verdient het om voor de winst van een projectontwikkelaar jaren in de problemen te zitten en er vaak niet alleen moreel aan onderdoor te gaan, maar ook financieel berooid uit dergelijke situaties te komen.

zaterdag 19 augustus 2006

Nieuwe website!

Goeieavond, of moet ik nu al morgen zeggen? Eigenlijk ben ik wel trots. Mijn website is helemaal vernieuwd. Een heel kort berichtje enkel en alleen om te melden dat jullie straks hier terecht kunnen om hem te bekijken. Groetjes en slaapwel!

woensdag 16 augustus 2006

Natuurlijk steunen wij dit volledig!

Eén minuut zendtijd voor verenigingen en organisaties die zich engageren voor een open, warme, solidaire gemeenschap waar samenwerken met anderen en voor anderen centraal staan. Dat is wat wij 13 organisaties en/of verengingen willen aanbieden.

Daarvoor stellen wij de mediaruimte ter beschikking die we als sp.a – spirit krijgen in het kader van de politieke tribunes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn 9 minuten op televisie en 4 minuten op radio, samen 13 minuten. Wij willen daarmee ook het belang en de rol van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in onze samenleving beklemtonen. Het verenigingsleven brengt mensen samen, en zorgt zo voor een sterk netwerk van niet-geïnstitutionaliseerde solidariteit.

Verenigingen kunnen hun voorstellen voor 1 minuut zendtijd hier indienen. Wij zullen met het voorziene budget voor de productie van onze politieke tribune het filmpje of de radiospot financieren. Bij de selectie zullen politieke of levenbeschouwelijke strekkingen en de omvang of locatie van het initiatief geen rol spelen. In de eerste plaats telt het engagement, de inzet, de impact van projecten en acties.

De 13 boodschappen worden uitgezonden op volgende dagen en uren:
Televisie: 15 september 2006, 25 september 2006 en op 3 oktober 2006 telkens na het journaal van 19.00 uur. Telkens drie reportages per uitzending.

Radio: op 25 september en 3 oktober 2006 telkens na het één uur journaal op Radio 1. Telkens twee reportages per uitzending.

dinsdag 15 augustus 2006

Mogen we er trots op zijn?

We hebben een nieuw gemeentehuis, we mogen er trots op zijn, maar het kost alsmaar meer geld, er komen voortdurend "gebreken" te voorschijn, ontoegankelijk, airco onvoldoende, geen bel (ondertussen opgelost), ... Waar zal het eindigen?

Photobucket - Video and Image Hosting
Schrijnend is het allezins, gisteren ging mijn zus naar het gemeentehuis om haar nieuwe electronische identiteitskaart. Toen ze thuiskwam werd nog maar eens duidelijk hoe het gesteld is met het nieuwe gemeentehuis.Een pracht van een realisatie, daar bestaat geen twijfel over, maar dat men op voorhand geen rekening heeft gehouden met iedereen, is onvergeeflijk.Wanneer ze het gemeentehuis verliet kwam ze iemand tegen die ze tijdens haar stage heeft ontmoet. De persoon zit in een rolstoel en moet papieren afgeven op de gemeentelijke diensten. Aangezien het voor die persoon onmogelijk is het gemeentehuis te betreden worden dergelijke zaken indien mogelijk gebust in de brievenbus, alleen ... ook de brievenbus blijkt te hoog te hangen voor hem, hopen dus op mooi weer en veel voorbijgangers, hopen op de goedheid van onze eigen mensen om hulp te vragen om louter en alleen een brief in een brievenbus te stoppen ...

zaterdag 12 augustus 2006

Levend Landschap: Trage Wegen

Goeiemorgen, we blijven volop aan de gang, we werken verder aan de nieuwe dingen, maar ik wil een van onze speerpunten die begin dit jaar zijn gecommuniceerd opnieuw onder de aandacht brengen. Levend landschap is bij iedereen bij de start van de lente in de bus gevallen en vanzelfsprekend gaan wij hier nog altijd volledig voor. Trage wegen als aangename rustige recreatiewegen, trage wegen als korte verbindingswegen, trage wegen als veilige onderdelen in een fietsschoolroute, ... Je kan je alle mogelijkheden niet op een twee drie inbeelden. Wie de brochure nog eens wil bekijken kan hier of voor meer achtergrond hier terecht.

zondag 6 augustus 2006

Spelende kinderen

Deze avond reed ik rond met de wagen om enkele brieven te bussen. Op die rustige zondagavonden zie je ook heel veel. Hier en daar borden die er niet lijken te horen, of borden die helemaal niet meer reflecteren, ... Eigenlijk zou ik eens een lijstje moeten bijhouden, gewoon in de wagen leggen en deze op de verkeerscommissie doorgeven.
Vandaag viel mijn oog terug op de "spelende kinderen" borden. Tot mijn grote frustratie worden die volgens mij nogal naar willekeur geplaatst. Persoonlijk vind ik en ijver ik voor het plaatsen van "spelende kinderen" borden aan de ingang van elke woonwijk en op alle kinderrijke plaatsen. De visie van ons Deerlijks bestuur is enkel daar waar doorgaand verkeer mogelijk is. Ter hoogte van de Wijmelbroek staat een pracht van een bord, aan het chiroheem idem, zelfs aan de ingang van de De Taeyelaan staat er een. . Aan het gaverdomein staat een oudere versie van het bord. En hier en daar slaagt men er in op de meest onverwachte plaatsen soms een dergelijk bord te ontdekken. Het lijkt misschien een niemendal, maar er is nog werk aan de winkel. Want ook "doorgaand verkeer" wordt heel losjes geïnterpreteerd. Zo blijkt onze eigen wijk (Ketsersstraat) geen doorgaand verkeer te kennen (ook niet voor men er een stukje eenrichtingsverkeer invoerde omdat er een klacht was betreffende teveel snel rijdend doorgaand verkeer).

In alle geval, ik ben er van overtuigd dat een beleid nodig is dat alle verkeersborden in Deerlijk onder de loepe neemt. Overbodige moeten verwijderd worden en met betrekking tot aanwijzingsborden (zoals spelende kinderen) moet eenvormigheid worden nagestreeft. De aandacht voor spelende kinderen in de verschillende woonwijken wordt erdoor verhoogd en hun veiligheid verbeterd door het plaatsen van opvallende borden. Dit resulteert in een eenheidsbeeld (vergelijkbaar met de "U nadert mijn school" borden), wat onze gemeente alleen maar aantrekkelijker, fleuriger en vrolijker kan maken.

woensdag 2 augustus 2006

Omdat het niet altijd ver van ons bed is!

Rare titel? Ik vind het aangrijpend, deze avond kreeg ik een mailtje dat me echt aangreep. Niet enkel en alleen door de inhoud, maar vooral omdat deze realiteit ook mezelf al een aantal keer heel dichtbij heeft getroffen. Ongevallen en de gevolgen ervan, het is iets wat een leven tekent! Degenen die de kans hebben verder te gaan en er dan het beste van te maken verdienen alleen maar respect en bewondering! Soms een heel spijtige zaak, in andere gevallen een harde leerschool, hopelijk leren we er allemaal iets uit.
Dit mailtje raakte voor mij politiek gezien onmiddelijk twee thema's aan, twee belangrijke thema's.
Verkeersveiligheid en mobiliteit: Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kan vermeden worden? Niet door borden neer te planten, niet door enkel controles te doen (en mensen te ergeren), maar vooral door structurele maatregelen te nemen.
Als tweede thema toegangkelijkheid: hoe groot moet de frustratie niet zijn als je na een ongeval uit een diep dal omhoogklautert en te pas en te onpas wordt geconfronteerd met beperkingen, het niet kunnen openen van deuren, het niet kunnen betreden van gebouwen, niet eenvoudig van het voetpad raken (en dus niet makkelijk aan de overkant van de straat raken), ... Degenen die er dagdagelijks mee worden geconfronteerd, die kunnen er zonder twijfel uren over doorgaan.
Het is aan ons, politici, vertegenwoordigers in de lokale besturen om naar die mensen te luisteren, om hen een forum aan te bieden en om met prioriteit hun opmerkingen en aanpassingen door te voeren!

Hieronder vinden jullie de mail terug. Ik doe hierbij een oproep aan iedereen die in de mogelijkheid is om op een of andere manier zijn of haar steentje bij te dragen om dit te doen en tegelijkertijd wil ik me sterk maken dat ik alles zal doen wat tot mijn mogelijkheden behoort om aandacht te schenken aan deze thema's.

Photobucket - Video and Image Hosting
Beste,

Misschien werden jullie reeds door anderen uitgenodigd, misschien was je al op de hoogte vanuit andere bronnen.

Onze neef Henk Beyaert uit Sint-Lodewijk had vorig jaar een ernstig verkeersongeval met verlamming van de onderste ledematen tot gevolg. Na een lange coma en negen maanden revalidatie woont hij sinds kort terug zelfstandig.

Henk, die 33 jaar is en niet graag bij de pakken wil blijven zitten heeft zich de laatste maanden tijdens zijn revalidatie en in zijn vrije tijd toegelegd op het handbiken, rolwagenfietsen zeg maar. Zijn eerste deelname aan een wedstrijd in Marke was een onverhoopt succes, hij heeft de microbe duidelijk te pakken... Voor dit alles is natuurlijk een fiets, een handbike nodig, en die is heel duur.

Om dit alles te kunnen realiseren en financieren willen we graag even uw aandacht vragen voor een benefiethappening die op 20 augustus aanstaande door zijn vrienden en familie georganiseerd wordt.
Deze gaat door in het PIH Kortrijk, Karel de Goedelaan 5.

Wat valt er te beleven op deze "Bene-fiets" en hoe kan je steunen?

  • Reeds vanaf 11.30 uur is er een aperitiefoptreden.
  • Daarna kan er genoten worden van een heerlijke schotel beenhesp aan 12 euro of een koude vlees- en visschotel aan 15 euro.
  • Voor de kinderen is er een aangepast kindermenu aan 6 euro.
  • De ganse namiddag is er randanimatie voorzien.

    Voor de maaltijd is het wel noodzakelijk bij ons te reserveren voor 12 augustus (
    willy.huys@scarlet.be of 056/779224), voor het financiële kan je bij ons terecht op rekening nummer 979-3724325-15 met vermelding Benefiets Henk.

Kan je niet aanwezig zijn en wil je toch je steun betuigen? Dat kan met een steunkaart, vanaf 3 euro hou je de fiets in beweging (zelfde rekening).
Of je sponsort door het schenken van een prijs voor de tombola. Ook dat kunnen we voor je regelen.

Wil je zo'n handbike eens bekijken en meteen zicht krijgen op wil en doorzettingsvermogen, dan verwijzen we naar de foto van Henk die we namen op de Leie-corrida in Marke op 11 juni.
Je bent alvast bedankt voor jouw aandacht en steun.

Liefs en van harte
Willy en Rita Huys-Decock

Iedereen heeft recht op een propere omgeving!

Sluikstorten blijkt vandaag terug populairder te worden. Ook bij ons is het geen unicum. Enkele zakjes afval, volledige huisvuilzakken of gewoon papiertjes, blikjes en flesjes in de graskanten, de glasbol is amper bereikbaar door het vele omgevingsvuil, ... Allemaal hebben we er wel eens last van, allemaal vinden we het een schande, maar blijkbaar is dat niet voldoende om het sluikstorten tegen te gaan.

Oplossingen? Niet zo evident, das een feit, campagnes zijn een manier, alleen is het veranderen van een mentaliteit niet zo eenvoudig als het lijkt. De oorzaken van het storten zoveel mogelijk wegnemen, natuurlijk, detecteren en oplossen. Wie geen reden kan vinden, die zal ook niet storten (of dat hopen we althans).

De vervuiler betaald, een principe om te eren, maar hou het ook redelijk, maak het niet onbetaalbaar voor de modale mens die op het einde van de maand maar net rondkomt.

Enkele concrete acties:

* Elke inwoner krijgt jaarlijks een aantal gratis huisvuilzakken op basis van gemotiveerde criteria.
* Een goed diftarsysteem moedigt sorteren en recycleren aan! Dit hoeft niet per definitie onredelijk duur of omslachtig te zijn. Evaluatie en waar nodig aanpassing van het diftarsysteem op het containerpark. (En er zijn relatief eenvoudige oplossingen om het aanvaardbaarder te maken, zonder daarbij de geldende "wetgeving" met de voeten te treden)
* Inrichten van appartementsomgevingen met "persoonlijke" sorteer- en inzameleilandjes
* Vuilnisbakken langs de straat (zo ontworpen dat men er geen zakjes in kwijt kan)
* ... creativiteit kan wonderen doen

En voor de hardnekkige storters in ons midden, wat dacht u van een actie: "STIGMATISEER DE SLUIKSTORTER!!!"

In de omgeving van onze glasbollen, aan onze ramen, op populaire stortplaatsen, ... overal plaatsen we ludieke borden en affiches, overal zorgen we dat "de sluikstorter" zich betrapt voelt en wie effectief wordt betrapt (speuren graag), die mag zich aan een fikse boete verwachten.

Meer info over afval: www.ovam.be (Vlaanderen), www.imog.be (lokaal)