zondag 28 oktober 2007

Verkiezingscongres

Na de kermis op zaterdag, was het op zondag congres. Het eerste congres waarop de algemene tendens terug naar de basis, meer luisteren naar de eigen leden, de rangen terug sluiten, ... heel erg luid te horen was. De beweging die versnelt is sinds de start van de voorzittersverkiezingen blijkt meer en meer gehoor te krijgen en dat was ook duidelijk te merken. Daar waar men voor de eigenlijke grote start nog lijnrecht tegenover elkaar stond, blijken de woorden elkaar ondertussen heel dicht te benaderen. Zelf hebben wij Erik & Elke voorgedragen als afdeling, om mee dit signaal te ondersteunen. Uiteindelijk is de uitslag heel erg mooi, Erik & Elke zijn er in geslaagd 33,6% van de stemmen te halen, een heel mooie uitslag, waarvan men zeker niet moet wegkruipen in een mollengat. Caroline & Dirk kregen 66,4% achter hun naam. Een uitslag met perspectief ... Hopelijk is de oproep van de laatste maanden niet in dovemansoren gevallen en ja, een eerste positief signaal is in alle geval gegeven, Caroline cumuleert niet oneindig en gaat er voluit voor. In alle geval een welgemeende proficiat en veel succes! (foto: www.s-p-a.be)

Plopsaland - Molenhoek kermis 2007


Ruim een week later, maar ik begin toch nog op vorige zaterdag 20 oktober. De kermis op de Molenhoek, naast de paardenkoers op zondag is op zaterdag vaak de jaarlijkse hoogdag. Elke zes jaar verkiezen we een nieuwe wijkburgemeester, het daaropvolgende jaar wordt die gehuldigd met een stoet en dit jaar was het stratenspel. Verschillende straten engageerden zich om een land uit te beelden en iets later gingen we de uitdaging aan om verschillende landen te verkennen en zo een poging te doen om de meeste punten te verdienen. Van creativiteit (wij waren plopsaland, hadden plopdrank, plopaperitief, ploppannekoeken en samsonworst in onze zelfgemaakte levensgrote paddestoel) tot druiven dragen, kaasbollen transporteren, boomstamwerken, hou zagen, de rodeo-stier bedwingen, ... Niks was te gek en we hebben ons uiterste best gedaan. Uiteindelijk werd Eiland de winnaar en eindigden wij op een verdienstelijke tweede plaats.

zaterdag 13 oktober 2007

De middenklasse een lege doos?

Gisterenavond waren Erik & Elke en Dirk (zonder Caroline) op ronde in West-Vlaanderen. Ze mochten zich voorstellen, hun krachtlijnen naar voorschuiven en daarna begon het interessante luik.
Een vraag blijft me bij. Iemand merkt op dat andere gewone werkmensen niet altijd meer socialist zijn, dat ze plots beslissen te stemmen op liberale of zelfs rechts-liberale kandidaten. En de bijhorende vraag, hoe maak je die mensen duidelijk dat ze op deze manier zichzelf niet vooruithelpen, want dat we als werkmensen moeten samen "spannen" om er niet slechter van te worden?
Nee, de werkmens bestaat niet meer, vandaag behoren we allemaal tot de middenklasse.De middenklasse, die elke dag gaat werken, die elke maand zijn schone auto afbetaald, die elke maand de hypotheek aflost, die elke maand iets extra aan de kant zet, om toch maar een schoon pensioen te hebben, die met zijn congé-geld elke zomer op vakantie vertrekt (tot de kinderen studeren, want dan gaan de zuurverdiende centen op aan de studies, zij verdienen immers een betere toekomst) en die op het einde van de maand denkt, het leven wordt toch alleen maar duurder, we kunnen toch niet meer zoveel sparen, ...
Misschien moeten we terugkeren in de tijd. Terug naar de tijd waar uiterlijk vertoon niet het belangrijkste is. Terug naar de tijd waar we niet tot de middenklasse behoren, terug naar de tijd waar we ons verbonden voelen met onze bondgenoten en waar we als werkmensen ondereen vechten voor onze idealen en verworvenheden?
Die iemand gisterenavond heeft verdorie (sorry) een punt. Wie voelt zich vandaag nog een echte werkmens? Het is niet omdat we vandaag vaker dan ooit de kans krijgen (vaak door het zwoegen en zweten van mama en papa) om te studeren en een diploma te halen, het is niet omdat we tot die groep behoren die werkzekerheid en een vast contract heeft (wat dat ook nog waard mag zijn), het is niet omdat we naar de normen van, onze boterham verdienen en de maand kunnen volmaken, dat we plots geen werkmens meer zijn.

zondag 7 oktober 2007

Een dubbele meerderheid à la carte ... ?

Gisteren hebben we met een aantal kameraden nog maar eens de discussie van een dubbele meerderheid gevoerd. En ook nu waren we het allemaal over eens. Een dubbele meerderheid is enkel dubbel als er op basis van twee verschillende criteria een meerderheid nodig is. Een voorbeeld zoals het voorligt: 50 groepen zitten mee in het geheel en elke groep vertegenwoordigt een verschillend aantal personen. Wanneer men elke groep een stemt toekent, dan kan een meerderheid van de groepen, een minderheid van de personen vertegenwoordigen. Wanneer men dit oplost met een dubbele meerderheid, dan kiest men naast het criterium "meerderheid van de groepen" ook het criterium "meerderheid van het aantal vertegenwoordigde personen". Twee verschillende criteria die ervoor zorgen dat de meerderheid kleine groepen, niet samen de meerderheid personen iets kan opdringen. En vice versa er wordt ook voorkomen dat de meerderheid aan personen, de minderheid groepen iets kan opdringen.
Dit is trouwens ook de manier waarop Europa nadenkt om te voorkomen dat een meerderheid staten met een minderheid inwoners iets kan opdringen.

"In het vooruitzicht van een uitgebreid Europa werd nagedacht over oplossingen om bij de besluitvorming in de Raad van ministers het evenwicht tussen grote en kleine landen te behouden. Mocht het vroegere systeem van stemmenweging in de Raad na de uitbreiding zijn behouden, dan zou het gevaar zijn blijven bestaan dat een gekwalificeerde meerderheid van stemmen slechts een minderheid van de bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigt. Daarom wensten de lidstaten met het grootste aantal inwoners een herweging van de stemmen of een stelsel van dubbele meerderheid dat ervoor moest zorgen dat een meerderheid in de Raad niet alleen de meerderheid van de lidstaten maar ook een meerderheid van de bevolking van de Unie vertegenwoordigt" (cfr. http://europa.eu/scadplus/glossary/double_majority_nl.htm)

In voorkomend geval wordt de optie gemaakt om de grotere groepen in evenredigheid meer stemmen toe te kennen en als "dubbele meerderheid" criteria "de meerderheid van de stemmen" en "de meerderheid van het aantal personen" te gebruiken. Het herwegen van de stemmen maakt in dit geval, dus het hebben van een zogenaamd dubbele meerderheid tot een hol begrip dat op niks slaat. Het is dus of de stemmen herwegen, of twee criteria die een dubbele meerderheid vormen.
Enja, de groten kunnen op deze manier niet alleenheersen, maar ook de kleinere groepen kunnen niet door samenspannen de groten een loer draaien. Met andere woorden een mooie vorm van solidariteit, waarbij klein een compromis met groot moet bekomen en omgekeerd om iets te beslissen. Alleen denkt niet iedereen er zo over ...

maandag 1 oktober 2007

Kunstwerk gezocht

"Sinds 1991 lauwert de Culturele Raad jaarlijks één vereniging of persoon, die zich gedurende het voorbije jaar op kunstzinnig vlak verdienstelijk maakte. De laureaat ontvangt hiervoor een culturele trofee. De raad wenst deze trofee te vernieuwen.Hiervoor wordt -zoals reeds gebeurde in 1996, 2001 en 2004 - een wedstrijd 'Kunstwerk gezocht' voor het creëren van deze trofee georganiseerd. De beoordeling van deze werken gebeurt tijdens de tentoonstelling van de Deerlijkse Kunstenaars op 29, 30 september en op 1 oktober 2007 door drie deskundigen, door de bezoekers aan deze tentoonstelling en door de bestuursleden van de Culturele Raad.Uit de tien deelnemende werken worden drie winnaars geselecteerd. Deze drie winnende kunstwerken worden als culturele trofee uitgereikt in 2008, 2009 of 2010.De uitslag wordt bekend gemaakt op maandag 1 oktober 2007om 19 uur in
d'Iefte." (cfr. ons moeke)

En ik ben heel erg trots, ons moeke is een van de laureaten!