donderdag 27 november 2008

Ontslag uit de gemeenteraad.

Raadslid Evelien Dejaegere (sp.a) kondigt vanavond op de gemeenteraad haar ontslag aan. Zij verhuist naar Mechelen en kan dus niet verder zetelen als gemeenteraadslid in Deerlijk.
Evelien is sinds 1999 actief bij de Deerlijkse sp.a – afdeling. In 2000 was zij voor de eerste maal kandidaat. 2003 werd het jaar van de doorbraak. Zij werd nationaal bestuurslid voor animo, de jongerenwerking van sp.a . Eind 2003 kwam zij als opvolger terecht in de Deerlijkse OCMW raad, waar zij haar met veel passie inzette. “In de OCMW-raad heb ik de kans gekregen me in te zetten op de domeinen die mij nauw aan het hart liggen en kon ik me echt nuttig maken. Ook nu nog werkte ik met veel inzet mee in verschillende van de werkgroepen verbonden aan het OCMW”, Aldus Evelien Dejaegere.
Na de verkiezingen van 2006, die voor haar persoonlijk een onverhoopt succes waren, werd ze gemeenteraadslid en fractieleider voor de sp.a-Vl.Pro fractie.
“ Zelf heb ik vooral genoten van de vele contacten met de mensen. Sommigen hebben bij mij zonder twijfel een onuitwisbare stempel nagelaten. Het respect, vertrouwen en de vriendelijkheid van mijn sympathisanten is niet in woorden te vatten en ik kan hen niet voldoende bedanken voor de kansen die ik dankzij hen heb gekregen. Langs deze weg wil ik iedereen nogmaals van harte bedanken voor de steun en hulp tijdens de voorbije 9 jaar.”
In de gemeenteraad zal zij worden opgevolgd door eerste opvolger Robert Vanherweeghe. Haar functie als voorzitter bij de lokale sp.a - afdeling en bij Curieus, de culturele organisatie, worden vacant.

Geen opmerkingen: